Zvýšte si komfort v dome
s pomocou riadeného vetrania

SLUŽBY

Naša firma poskytuje tieto služby:

- spracovanie technickej dokumentácie pre potreby zriadenia vzduchotechniky

- vypracovanie najefektívnejšieho návrhu riešenia

- montáž rozvodov a rekuperačnej jednotky

- distribúcia a predaj rekuperačných jednotiek Dantherm a doplnkových zariadení